Finansowanie inwestycji – NFOŚIGW

Postępowania do 130 tyś.zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował przedsięwzięcie pn:

 Termomodernizacja obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego  Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, dotyczy kompleksu budynków przy ul. Słonecznej 83 oraz przy ul. Wapienickiej 142.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 867 200,00

DOTACJA NFOŚIGW: 1 888 724,00

                                                                                               

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje przedsięwzięcie pn: ?Termomodernizacja obiektów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo ? Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu? w ramach dotacji w wysokości 1.888.724,00 zł.