Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów prawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego

Postępowania do 130 tyś.zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów prawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego

Projekt “Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie obiektów BZLR do wymogów prawnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego” wpółfinansowany ze środków unijnych związany jest z koniecznością dostosowania obiektów oraz pomieszczeń do wymogów prawnych, przede wszystkim określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) oraz z poprawą jakości i standardu świadczeń medycznych i pobytu w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu

Wartość całego Projektu wynosi 4.321.086,35 zł
Współfinansowanie ze środków unijnych wynosi  1.205.930,33 zł

W ramach Projektu zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne.
Zakupy inwestycyjne
Aparatura diagnostyczna do laboratorium

 • Aparat hematologiczny (IV kw. 2008r.)

Jest to 18-parametrowy aparat do oznaczenia morfologii. Jest to w pełni automatyczny analizator służący przeprowadzaniu analizy krwi zebranej w tubach EDTA.
Dane ogólne:

 • objętość próbki: 9,8l
 • wydajność: 60 próbek na godzinę
 • 13 parametrów analizy


Parametry techniczne:

 • wyświetlacz/klawiatura
 • część hydrauliczna rozcieńczalnika
 • płyta mono elektroniczna
 • półka na odczynniki
 • podłączenie
 • zewnętrzny zasilacz
 • drukarka
 • czytnik kodów kreskowych

 • Aparat jonoselektywny (I kw. 2007)

Jest to zautomatyzowany, kontrolowany mikroprocesorowo analizatora do pomiarów sodu i potasu. Analizy wykonywane są w ciągu jednej minuty i wymagają tylko 100 l surowicy, osocza lub krwi pełnej. Kierowanie kompletem analiz następuje poprzez proste naciskanie przycisków YES lub NO w odpowiedzi na pytania i komunikaty ukazujące się na monitorze. Wyniki analiz są automatycznie pokazywane na monitorze. Kalibracja jest automatyczna, ale może również być wykonywana na żądanie. Odczynniki w postaci pakietu odczynników zawierają standardy oraz płyn myjący. Pakiet odczynników zawiera również pusty zbiornik na zużyte próbki i roztwory, eliminujący potrzebę opiekowania się biologicznie zakażonymi materiałami.

 • Analizator biochemiczny (II kw. 2009)

Aparat służący do oznaczenia parametrów chemicznych w surowicy krwi. Jest to wszechstronny system fotometryczny ogólnego przeznaczenia zapewniający precyzyjne i dokładne bichromatyczne odczyty optyczne w sześciu długościach fal w zakresie od 340 nm do 700nm. Aparat posiada wbudowany termostat na 12 próbówek utrzymujący temperaturę 370 C oraz komorę pomiarową z kontrolowaną temperaturę.
Parametry techniczne:
    Fotometr:

 • zakres liniowości: 0.00 do 2.00 (A) jednostek absorbancji
 • +/- (1% odczytu + 0.005A) do 1,5A
 • +/- (2% odczytu + 0.005A) 1,5 do 2,0A
 • stabilność: dryft niewiększy niż 0.005A w ciągu 8 godz.
 • długość fal: standardowo 340, 405, 450, 492, 550, 600nm
 • typ filtru: 3 wnękowy interferencyjny (szerokość pasma 10nm przy spadku o połowę)
 • detektor: fotodioda GaAsP
 • próbówki: 12mm  średnicy, okrągłe
 • najmniejsza objętość próbówki: 1 ml

    Elektronika:

 • wyświetlacz: alfanumeryczny, 16 znaków, czerwony LED
 • drukarka: termiczna, mozaikowa, 20 znaków na linię
 • klawiatura: 16 przycisków, membranowa, 4×4
 • bezpieczniki: dla 220V-0.3A, dla 120V-0.6A, zwłoczne
 • napięcie sieci: 220V lub 120V 50-60 Hz
 • wyjściowy port szeregowy: 2400 bodów, 8 dane, 1 stop, brak parzystości
 • mikroprocesor: Z80A

 • Wirówka laboratoryjna (II kw. 2009)

Planowany jest zakup uniwersalnej, standardowej, stołowej wirówki charakteryzującej się:

 • mikroprocesorowym sterowaniem zapewniającym wysoką powtarzalność badań
 • systemem automatycznego rozpoznawania wirników
 • nastawnym czasem pracy z cyfrowym wyświetlaczem
 • wyborem 3 prędkości i elektronicznym hamowaniem
 • ergonomicznym kształtem
 • wyborem czasu pracy do 99 min lub trybu pracy ciągłej

Urządzenia do hydroterapii

 • Wirówka kończyn górnych (2 szt.) (IV kw. 2008r.)

Parametry techniczne:

 • 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody
 • pojemność ok. 30l
 • automatyczny odpływ
 • zasysanie wymiennym sitkiem filtrującym
 • zawór regulacji ciśnienia powietrza
 • system napełniania wody
 • prysznic

 • Wirówka kończyn dolnych (2 szt.) (IV kw. 2008r.)

Parametry techniczne:

 • 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody
 • pojemność 40l
 • dysze wyposażone w funkcje napowietrzania wody
 • możliwość regulacji wydajności dysz
 • zawór regulacji ciśnienia powietrza


 • Zestaw do kąpieli ozonowej (IV kw. 2008r.)

Parametry techniczne:

 • wytwornica
 • kubeł do kończyn górnych
 • kubeł do kończyn dolnych
 • mata do masażu
 • Wanna do masażu podwodnego (IV kw. 2008r.)

Parametry techniczne:

 • regulacja ciśnienia
 • manometr
 • wąż do wykonania masażu
 • bateria do napełniania
 • prysznic ręczny
 • system napełniania wanny
 • ok. 360l pojemności
 •   Wanna do masażu podwodnego + system masażu perełkowego (2 szt.) (IV kw. 2008r.)

Parametry techniczne:

 • regulacja ciśnienia
 • manometr
 • wąż do wykonania masażu
 • bateria do napełniania
 • prysznic ręczny
 • system napełniania wanny 250 l pojemności
 • system dysz do kąpieli perełkowej (ok. 40 dysz)
 •   Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i obręczy biodrowej (II kw. 2009r.)

Parametry techniczne:

 • funkcja napowietrzania strumienia wody
 • dysze do masażu wirowego 23 szt. umieszczone w 3 strefach
 • regulacja wydajności dysz
 • system dysz ma funkcję przepłukiwania (dezynfekcja)
 • system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
 • system napełniania wanny 165 l pojemności
 •   Wanna automatyczna do hydromasażu, masaż podwodny w opcji (II kw. 2009r.)

Parametry techniczne:

 • wąż wyposażony w dyszę
 • płynna regulacja ciśnienia od 0 aż do maksymalnej wartości
 • płynna regulacja powietrza zasysanego do węża
 • 134 dysze do hydromasażu podzielone na 5 niezależnych stref masażu
 • dysze do hydromasażu wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody
 • regulacja wydajności wody
 • system dysz ma funkcję przepłukiwania (dezynfekcja)
 • system całkowitego odwadniania układu do hydromasażu
 • system napełniania wanny 280 l pojemności

 •   Katedra natryskowa (II kw. 2009r.)

Katedra natryskowa wyposażona jest w 2 ruchome dysze zabiegowe z możliwością ustawiania różnej temperatury wody dla każdej z dysz, co umożliwia natychmiastową zmianę temperatury strumienia wody (ciepła-zimna, zimna-ciepła) lub równoczesne stosowanie obu strumieni wody. Temperatura wody automatycznie regulowana do żądanej wysokości bateriami termostatycznymi. Obydwie dysze są umieszczone na pulpicie sterowniczym. Strumień wody wychodzący z dyszy można aplikować albo jako masaż punktowy (silny masaż uciskowy), albo jako masaż rozproszony (delikatny masaż). Czytelny panel sterowania umożliwia odczyt temperatury i ciśnienia wody kierowanej do dysz.

 • Viofor (I kw 2007r. koszt niekwalifikowany)

Viofor jest przeznaczony do magnetostymulacji, czyli zabiegów fizykoterapeutycznych polegających na oddziaływaniu na całe ciało lub wybrane jego części zmiennym polem magnetycznym. 
Urządzenie to wytwarza pole magnetyczne, wywierające skuteczne działanie w następujących stanach chorobowych:
– działanie przeciwbólowe (zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów)
– działanie regeneracyjne (upośledzenie gojenia układu kostnego, upośledzenie gojenia tkanek miękkich)
– działanie poprawiające krążenie obwodowe (upośledzenie przepływu miejscowego w kończynach, przyspieszenie wchłaniania krwiaków)
– działanie zmniejszające dług tlenowy
– nerwice i stany zwiększonego napięcia układu współczulnego
– stany stresowe

Sprzęt do rehabilitacji 

 •   UGUL – uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego (II kw. 2009r.)

Kabina UGUL do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona jest do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszenie całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowanie systemu bloczkowo-ciężarkowego. UGUL służy do leczenia schorzeń narządów ruchu za pomocą ćwiczeń ruchowych i usprawnienia leczniczego.
Kabina UGUL zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram wypełnionych prętami w formie siatki o prostokątnych oczkach. Po wstawieniu do kabiny UGUL stołu rehabilitacyjnego oraz uzupełnienia jej osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy) stanowi podstawowy zestaw UGUL. 

 • Zestaw do terapii polem magnetycznym (II kw. 2009r.)

Jest to dwukanałowy aparat służący do wykonywania zabiegów magnetoterapii. Magnetoterapia jest metodą fizykoterapeutyczną polegającą na oddziaływaniu zmiennym polem magnetycznym na ustrój. Zaletą pola magnetycznego jest równomierne przenikanie wszystkich tkanek, co znakomicie ułatwia wykonywanie zabiegów.
Urządzenie to posiada programy zabiegowe dla 46 jednostek chorobowych, 79 programów zabiegowych, 20 programów do ustawienia dla użytkownika.
Parametry techniczne:

 • zakres częstotliwości: 2-60 Hz,
 • maksymalna indykcja: 0-10 mT/0-100 Gs,
 • parametry trybu modulowanego: impuls 1s

 • Aparat do zdjęć RTG (II kw. 2009r.)

Aparat ten składa się z:

 • stół do robienia zdjęć na leżąco,
 • ścianka do zdjęć na stojąco,
 • lampa RTG

Aparat ten służy do wykonywania zdjęć bez podawania kontrastu tj. zdjęć płuc, kręgosłupa, kończyn, zatok.

 • Aparat USG (II kw. 2009r.)

Cechy charakterystyczne:

 • wielospecjalistyczny cyfrowy ultrasonograf stacjonarny
 • dostosowanie i wyświetlenie najbliższego, dalekiego pola i dynamiczny zasięg
 • możliwość nanoszenia adnotacji na przechwycony obraz
 • zmiana kąta
 • powiększenie obrazu w trakcie badania
 • Aparat EKG (II kw. 2009r.)

Cechy charakterystyczne:

 • wyświetlacz zapewniający czytelne wykresy EKG z wybieranych odprowadzeń
 • obserwacja analizy i interpretacji na ekranie
 • archiwum badań
 • program pomiaru parametrów EKG (analiza)
 • program analizy rytmu
 • praca w trybie Auto i Manual
 • klawiatura alfanumeryczna

ZAKUP DEZYFEKTORÓW I CHŁODNI NA ODPADY MEDYCZNE
Chłodnia na odpady medyczne (II kw. 2009r.)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi – czas magazynowania odpadów medycznych zakaźnych nie może przekazać 48 godz. w pomieszczeniach o temp. wyższej niż 10 C. Dopuszcza się magazynowanie odpadów medycznych do 14 dni , ale w temp. do 10 C. Ponieważ my mamy odbierane odpady medyczne w Oddziale dla Dorosłych 2 razy w tygodniu, a w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży raz w tygodniu muszą być one przechowywane w chłodni, aby była utrzymana odpowiednia temperatura.

 • Myjki dezynfektory (IV kw. 2008r.  koszt niekwalifikowany)

Myjki dezynfektory służą do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek oraz pojemników na odpadki. Urządzenie to ma zamontowane zbiorniki wody oraz pompy, co uniezależnia jego działanie od wielkości ciśnienia w instalacji doprowadzającej wodę. Są  one wymagane w szpitalach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia  zakładu opieki zdrowotnej.

MODERNIZACJA SYSTEMU KOMUNIKACJI PIONOWEJ

 •  Winda w budynku “Szymon” (IV kw. 2007r. – koszt niekwalifikowany)

Windę, którą zaplanowano na zewnątrz, przy wejściu do budynku przystosowana będzie do przewozu chorych na łóżkach.  Windę zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową, szkieletową wypełnioną bloczkami PGS 24 cm, ocieploną styropianem grubości 12 cm ze stropami gęstożebrowymi opartymi na belkach podciągach.

 • Platforma schodowa w budynku “Przewiązka”  (II kw. 2009)

Platformy schodowe o torze krzywoliniowym, model MCP zostały zaprojektowane z myślą o ułatwieniu transportu osób niepełnosprawnym na wózkach lub osób mających problem z pokonywaniem schodów. Na platformie znajduje się przełącznik kluczykowy zabezpieczający przed niepowołanym użyciem oraz przycisk awaryjnego zatrzymania STOP. Przyciski góra / dół zlokalizowane są w oddzielnym module połączonym z platforma spiralnym kablem.
Parametry techniczne:

 • Napęd hydrauliczny
 • Sterowanie przyciskowe na platformie i przystankach
 • Poręcze zabezpieczające osobę na wózku przed niekontrolowanym zjazdem wózka z platformy wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze ciemno szarym
 • Mocowanie toru do schodów
 • Zasilanie 1 fazowe
 • Wjazd / wyjazd z platformy jednostronny
 • System automatycznego zwalniania na zakrętach
 • Urządzenia bezpieczeństwa: chwytacz z ogranicznikiem prędkości, detektor przeszkody, wyłączniki krańcowe
 • Ręczne zło1enie ramion i podstawy platformy

MODERNIZACJA SYSTEMU ZASILANIA W CIEPŁĄ WODĘ

 • Kocioł grzewczy wraz z podajnikiem (IV kw. 2007r.)

Jest to kocioł wodny niskotemperaturowy z automatycznym podawaniem paliwa i regulacją temperatury. Przystosowany jest do spalania miału węglowego oraz drobnego groszku. 
Parametry techniczne:

 • sterownik temperatury
 • króciec wylotowy wody 2
 • króciec 1 do podłączenia wznośnej  rury bezpieczeństwa
 • wylot spalin do komina
 • drzwiczki do rozpalania
 • powrót wody 2
 • króciec spustowy wody
 • szufladka popielnikowa
 • wentylator nadmuchowy
 • motoreduktor napędu podajnika
 • podajnik szufladowy
 • drzwiczki do czyszczenia
 • zasobnik na paliwo
 • Zbiorniki/wymienniki ciepłej wody (4 szt.) (II kw. 2009r.)

Przeznaczone są do współpracy z układami centralnego ogrzewania, pozwalają na zwiększenie wydajności ciepłej wody. Wymienniki pionowe charakteryzują się dobrymi właściwościami akumulacyjnymi dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów izolacyjnych. Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania wody na cele grzewcze, są akumulatorami ciepła, które wykorzystaną są w chwili, gdy główne źródło ciepła nie działa. Zbiorniki te efektywnie podnoszą sprawność układów centralnego ogrzewania.

Główne projektowane zmiany funkcjonalno-użytkowe w obiektach BZLR w Jaworzu:
PRACE BUDOWLANE – zrealizowane od IV kw. 2007r. do IV kw. 2008r.

W związku z koniecznością dostosowania obiektów szpitalnych na terenie BZLR do obowiązujących przepisów i wymagań zrealizowane zostały roboty budowlane oraz wymiana wewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, wodociągowej i centralnego ogrzewania.
Inwestycja polegała m.in. na poszerzeniu korytarzy , poszerzeniu biegów schodowych oraz adaptacji części pomieszczeń na łazienki przy pokojach chorych w budynku “Nowy Jerzy”. W budynku “Przewiązki” zmodernizowane zostały węzły sanitarne przy salach gimnastycznych i basenie.
Zestawienie powierzchni i kubatura
Powierzchnia zabudowy: 1015,6 m 2
Powierzchnia całkowita: 2662,6 m2
Powierzchnia użytkowa: 2499,7 m2

Budynek “Przewiązka”
Piwnice -(częściowo zagłębione z doświetleniem światłem dziennym), budowa szatni i zespołów sanitarnych dla personelu medycznego a także szatnię centralną dla pracowników
Parter -przebudowa części higieniczno-sanitarnej (dla kobiet i mężczyzn), budowa 2 WC dla niepełnosprawnych ogólnodostępnych obsługujący Dział Hydroterapii i Pomieszczenie Dziennego Pobytu, przebudowa szatni i zaplecza higieniczno-sanitarnego basenu oraz rozbudowa części Działu Hydroterapii (bicze wodne i wirówki) i Krioterapii.
I Piętro – przebudowa części higieniczno-sanitarnej (dla kobiet i mężczyzn), budowa WC dla niepełnosprawnych ogólnodostępnego (obsługującego Dział Fizykoterapii), budowa szatni i zespołów sanitarnych przed salami ćwiczeń oraz pomieszczeń do masażu.
II Piętro – przebudowa części higieniczno-sanitarnej (dla kobiet i mężczyzn), budowa WC dla niepełnosprawnych ogólnodostępnego (obsługujący pomieszczenia przeznaczone dla Muzykoterapii, Terapii Zajęciowej, Psychologa, Logopedy) oraz przebudowa 2 pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę i pokoju dla pacjentów.

Budynek “Nowy Jerzy”
Piwnice – adaptacja pomieszczenia na odpady medyczne
Parter – przebudowa wejścia do budynku, przebudowa klatki schodowej (tj. poszerzenie biegów schodowych do szerokości 140 cm i spoczników do 150 cm), poszerzenie korytarza do wymaganej szer. 220 cm, doświetlenie korytarza światłem pośrednim poprzez oszklone drzwi do pokoi, montaż poręczy dla niepełnosprawnych, wymianę instalacji wod.- kan. c.o. i elektrycznej, budowę łazienek w pokojach od strony zachodniej, modernizacj- części higieniczno-sanitarnej (dla kobiet i mężczyzn), modernizacja pokoi dla pacjentów (dostosowanie wielkości pokoi do wymagań), przystosowanie pomieszczenia na wózek do przewożenia zwłok
I Piętro – przebudowa klatki schodowej (tj. poszerzenie biegów schodowych do szerokości 140 cm i spoczników do 150 cm), poszerzenie korytarza do wymaganej szer. 220 cm, doświetlenie korytarza światłem pośrednim poprzez oszklone drzwi do pokoi, montaż poręczy dla niepełnosprawnych, wymiana instalacji wod.-kan. c.o. i elektrycznej, budowa łazienek w pokojach od strony zachodniej, modernizacja części higieniczno-sanitarnej (dla kobiet i mężczyzn ), modernizacja pokoi dla pacjentów ( dostosowanie wielkości pokoi do wymagań), adaptacja pomieszczeń na dyżurkę pielęgniarek, dla pielęgniarki oddziałowej i pomieszczenia socjalnego dla personelu
II Piętro – przebudowa klatki schodowej (tj. poszerzenie biegów schodowych do szerokości 140 cm i spoczników do 150 cm), poszerzenie korytarza do wymaganej szer. 220 cm, doświetlenie korytarza światłem pośrednim poprzez oszklone drzwi do pokoi, montaż poręczy dla niepełnosprawnych , wymiana instalacji wod.-kan. c.o. i elektrycznej, budowa łazienek w pokojach od strony zachodniej, modernizacja części higieniczno-sanitarnej (dla kobiet i mężczyzn ), modernizacja pokoi dla pacjentów (dostosowanie wielkości pokoi do wymagań), adaptacja pomieszczeń dla lekarza dyżurnego i na dyżurkę pielęgniarek.

Budynek “Szymon”

W ramach inwestycji przebudowano obiekt (do 2007r. znajdował się w stanie surowym), dobudowano windę zewnętrzną oraz łącznik z pozostałymi budynkami, który zapewnia na swobodne poruszanie się pacjentów i personelu pomiędzy poszczególnymi oddziałami szpitalnymi. Ponadto przy wejściu głównym zaprojektowano dźwig osobowy przystosowany do przewozu chorych na łóżkach.  Ponadto wykonano sygnalizację przywoławczą, poręcze i odbojnice oraz pochwyty dla niepełnosprawnych.

PRACE INSTALACYJNE
Wykonane zostały wewnętrzne instalacje sanitarne dla pawilonu “Nowy Jerzy” i “Przewiązki” w zakres, których weszły :

 • instalacje wodne :
 • instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacji
 • instalacja p.poż
 • kanalizacja sanitarna wewnętrzna
 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna
 • kanalizacja technologiczna grawitacyjna
 • kanalizacja ciśnieniowa
 • instalacje grzewcze:
 • instalacja c.o. – ogrzewanie grzejnikowe
 • zasilanie zasobnika ciepłej wody użytkowej
 • instalacja wentylacji:
 • montaż przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej i nierdzewnej
 • montaż central wentylacyjnych
 • wykonanie instalacji sterującej instalacją wentylacji mechanicznej
 • montaż kratek wentylacyjnych
 • montaż tłumików akustycznych, przepustnic
 • zabudowa wentylatorów kanałowych, łazienkowych i dachowych
 • zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
 • wykonanie izolacji termicznych i dźwiękochłonnych na przewodach wentylacyjnych
 • wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją wentylacji mechanicznej
 • przeprowadzenie prób działania i szczelności instalacji wentylacji mechanicznej oraz pomiary przepływów powietrza w przewodach wentylacyjnych – regulacja hydrauliczna instalacji
 • roboty spawalnicze
 • instalacje elektryczne (wyłącznie pawilon “Nowy Jerzy”):
 • zasilanie budynku,
 • rozdzielnie główna RG,
 • tablice bezpiecznikowe TB2,TB4, TB6,
 • wewnętrzne linie zasilające pomiędzy RG-TB2, RG-TB4, RG-TB6,
 • instalacja gniazd wtykowych,
 • instalacja oświetlenia,
 • ochrona przepięciowa,
 • ochrona przeciwporażeniowa,
 • instalacja przywoławcza

PRACE BUDOWLANE – PLANOWANE w II kw. 2009r.
Budynek “Szymon”
Zaplanowane prace obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe poprzez rury spustowe z połaci dachowej budynku “Szymon” oraz wody opadowe z drogi dojazdowej, które odprowadzone zostaną odwodnieniem liniowym. Wokół budynku zaprojektowano izolację pionową ścian budynku oraz drenaż opaskowy, którego wody odprowadzone zostaną do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Teren przeznaczony pod budowę projektowanych sieci uzbrojony jest w sieć wodociągową, 
kanalizację sanitarną i deszczową, sieć cieplną kanałową, kanalizację teletechniczną oraz
kable ziemne NN i oświetleniowe.

Budynek “Nowy Jerzy”
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Załączniki:

logotyp