Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu

Postępowania do 130 tyś.zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 

Beneficjent: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

   WARTOŚĆ PROJEKTU: 458 105,00 PLN

   DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 389 389,25 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl