Nagrody i wyróżnienia

Postępowania do 130 tyś.zł

 

ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W dniu 7 kwietnia 2010 r. Szpital otrzymał z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Michała Czarskiego Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego.

Opis działalności uzasadniający nadanie odznaki:

Działalność Szpitala na wielu płaszczyznach wpisana jest w rozwój województwa śląskiego, w tym:

  • w płaszczyźnie społecznej – poprawa jakości życia mieszkańców regionu, rozwój usług medycznych  i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej,
  • w płaszczyźnie środowiskowej – zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego,
  • w płaszczyźnie infra – technicznej – podnoszenie jakości,
  • rozbudowa i racjonalne gospodarowanie   mieniem województwa śląskiego,
  • w płaszczyźnie gospodarczej – zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny.


GAZELE BIZNESU 2012

13. EDYCJA RANKINGU NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

 W dniu 23 stycznia 2013 r. Dziennik “Puls Biznesu” potwierdził przynależność Szpitala do elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Lista “Gazele Biznesu 2012” powstała na podstawie wyników, jakie firmy osiągnęły w trzyletnim okresie od 2009 do 2011 roku.

 Gazela Biznesu 2012 jest firmą, która:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2009 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś,
  • w latach 2009 – 2011 ani razu nie odnotowała straty,
  • w latach 2009 – 2011 z roku na rok odnotowała przyrost sprzedaży,
  • w roku 2009 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł. i nie większą niż 200 mln zł.,
  • przynajmniej od roku 2009 publikuje wyniki finansowe w “Monitorze Polskim B” lub udostępniła je firmie Coface Poland albo redakcji “Puls Biznesu”.