Psychoterapia i terapia logopedyczna

Postępowania do 130 tyś.zł

W ramach pobytu w Szpitalu, zarówno w Oddziale dla Dorosłych jak i w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, odbywają się spotkania z psychologiem oraz logopedą.

Pomoc i terapia psychologiczna zorganizowana jest w formie sesji indywidualnych, konsultacji dla pacjentów i ich rodzin, a także zajęć grupowych o charakterze wspierającym, psychoedukacyjnym oraz relaksacyjnym.

Zespół psychologów i logopedów stanowią doświadczeni specjaliści pracujący zgodnie
z aktualną wiedzą psychologiczną, neuropsychologiczną oraz neurologopedyczną opartą na dowodach empirycznych (evidence-based practice in psychology).

Z troską i empatią wspierają i pomagają pacjentom oraz ich bliskim poradzić sobie z kryzysem jakim jest choroba. W duchu podejścia holistyczno – funkcjonalnego pojęcie zdrowia i choroby traktują jako konsekwencje interakcji między czynnikami biologicznymi, psychologicznymi oraz społecznymi. 

Zespół terapeutów diagnozuje i rehabilituje deficyty i problemy pacjenta wynikające z choroby, ale równocześnie odkrywa i wspiera obszary zasobów pacjenta i jego otoczenia
w drodze do zdrowia.