Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu oraz dysfunkcji wrodzonych
i nabytych, a w szczególności:

 • stany po urazach kończyn oraz zabiegach operacyjnych, 
 • wady postawy, skoliozy,
 • wady kończyn dolnych,
 • zespoły bólowe kręgosłupa, 
 • jałowe martwice kości kończyn i kręgosłupa, 
 • stany po urazach tkanek miękkich i plastyce więzadeł, 
 • deformacje klatki piersiowej,
 • usprawnianie po przebytych zabiegach operacyjnych na narządach ruchu.

Oddział dysponuje 60 łóżkami w pokojach 2-, 3-, 5- osobowych.

Na terenie Szpitala funkcjonują punkty internetowe oraz dostępny jest Internet bezprzewodowy (Wi-Fi).

WARUNKI PRZYJĘCIA

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

 • lekarzy oddziałów:
  • urazowo-ortopedycznych,
  • chirurgicznych,
  • neurochirurgicznych,
  • neurologicznych,
  • reumatologicznych,
  • chorób wewnętrznych,
  • onkologicznych,
  • ginekologicznych,
  • urologicznych,
  • pediatrycznych,
  • kardiologicznych,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:
  • rehabilitacyjnej,
  • urazowo-ortopedycznej,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe informacje w zakładce DLA OPIEKUNA/Informacje dla rodziców/opiekunów

Szczegółowe informacje:

Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (Jaworze ul. Wapienicka 142)
tel. 33 817 21 66  wew. 104
e-mail: statystyka.bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl