Rezerwacje

Postępowania do 130 tyś.zł

Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dorosłych
Jaworze, ul. Słoneczna 83
tel. 33/817 21 66 wew. 526 lub 528

Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Jaworze, ul. Wapienicka 142
tel. 33/817 21 66 wew. 104

Dla potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 10 % ceny pobytu, płatnej na konto: 

BGK Oddział Katowice 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002, lub przekazem pocztowym.

W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem leczenia Ośrodek pobiera opłatę w wysokości 50% wpłaconej zaliczki. Zaliczka przepada, gdy rezygnacja dokonana zostanie w ciągu 7 dni przed terminem pobytu.

W przypadku rezygnacji z części usług wliczonych w cenę osobodnia lub wcześniejszego wyjazdu, Ośrodek nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt i usługi.

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych zabiegów wg cennika.

W przypadku konieczności świadczenia usług medycznych wykraczających poza zakres świadczonych usług zdrowotnych pacjent zobowiązany jest do pokrycia kosztów dodatkowego leczenia lub wykupienia wystawionej recepty we własnym zakresie).