Otwarcie oddziału dla dzieci

Postępowania do 130 tyś.zł

Otwarcie oddziału dla dzieci

Otwarcie oddziału dla dzieci

75 ROCZNICA POWSTANIA ODDZIAŁU LECZNICZO – REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

W dniu 6.09.2013r. o godzinie 10-tej w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży po przebudowie w 75 rocznicę powstania oddziału z udziałem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Mariusza Kleszczewskiego oraz Członka Zarządu Stanisława Dąbrowy.

Na uroczystość zostali także zaproszeni: Andrzej Pilot  Wicewojewoda Śląski, Grzegorz Nowak Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ , Barbara Daniel Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Bożena Siedlecka Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach,
Sławomir Kowalski Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Posłowie: Małgorzata Handzlik, Mirosława Nykiel i Stanisław Szwed, Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze i Radosław Ostałkiewicz Z-ca Wójta Gminy Jaworze, dr n. med. Irena Dyner Jama – Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji,przedstawiciele samorządów lekarskich i pielęgniarskich.

Uroczyste otwarcie kończy 4-letnią gruntowną przebudowę budynku głównego oddziału w wyniku, której pomieszczenia i urządzenia zostały dostosowane do obowiązujących przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i aktualnych standardów leczenia rehabilitacyjnego.

Ponadto dzięki środkom z PFRON oddział dostosowano dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku inwestycji w oddziale powstały: nowoczesny dział rehabilitacji z szeroko rozwiniętą hydroterapią, salami gimnastycznymi dla małych dzieci, dla pacjentów neurologicznych i dzieci z zaburzeniami narządu ruchu oraz fizykoterapią, nowe pododdziały: rehabilitacji neurologicznej i pulmonologicznej oraz w nadbudowanej części budynku gabinety psychologiczne, logopedyczne, terapii zajęciowej z kawiarenkami internetowymi oraz sale szkolne. W pozostałych pomieszczeniach oddziału poszerzono korytarze i drzwi, zmniejszono sale chorych do dwuosobowych, zaopatrując każdą z nich w odrębną łazienkę. Powstało stanowisko intensywnego nadzoru, szatnie dla pacjentów, nowoczesna, spełniająca kryteria przewidziane przepisami izba przyjęć, wiata z podjazdem dla karetek. Przebudowano kuchnię szpitalną oraz zaplecze magazynowe i socjalne.

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku: wymieniono okna i drzwi, ocieplono stropy i ściany, przebudowano kotłownię, wymieniono instalację co i wentylację, zamontowano system kolektorów słonecznych, wykonano system zarządzania energią.

Łączna wartość inwestycji to kwota około 9 500 000 zł. Środki finansowe pochodziły z m. in: Narodowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, darowizn firm i osób prywatnych.

Zakończenie remontu zbiegło się z 75 rocznicą powstania oddziału, bowiem w latach 1933 -1937 Krakowska Ubezpieczalnia Społeczna wybudowała ze składek społecznych prewentorium dla dzieci. Było to drugie prewentorium na Śląsku. Dało ono początek obecnemu Oddziałowi Leczniczo ?Rehabilitacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży. Początkowo leczono tu dzieci chore na gruźlicę płuc i opon mózgowo- rdzeniowych, od końca lat 70-tych rozpoczęto leczenie rehabilitacyjne układu oddechowego i narządu ruchu. W roku 1994 Sanatorium przekształcono w szpital. Obecnie szpital zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową, neurologiczną i pulmonologiczną. Przyjmuje dzieci od 1 roku do 18 lat w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Stosuje najnowocześniejsze metody rehabilitacji. Rocznie liczba leczonych pacjentów wynosi ponad 1500.

 

Poprzedni wpis Następny wpis