Postępowania do 130 tys. zł

Postępowania do 130 tyś.zł

Postępowania do 130 tys. zł

Postępowania do 130 tys. zł

wtorek 03, styczeń 2023
33. Usługa pobierania próbek i wykonywania badań wody surowej i uzdatnionej oraz pobierania próbek i wykonywania badań z odstojnika wód pokąpielowych.

poniedziałek 12, wrzesień 2022
20. Zakup wraz z dostawą środków czystości i artykułów gospodarczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

czwartek 25, sierpień 2022
19. Wykonywanie prac związanych z odbiorem, transportem, gospodarowaniem, unieszkodliwianiem lub wtórnym wykorzystaniem odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

wtorek 12, lipiec 2022
16.Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p/poż zwanych „szkoleniami” dla pracowników Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

poniedziałek 04, lipiec 2022
15.Wykonanie usługi mycia okien na wysokości wraz z ramami i parapetami, od wewnątrz i z zewnątrz w Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych oraz dla Dzieci i Młodzieży dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

czwartek 23, czerwiec 2022
14. Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz bram kurtynowych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, a w tym:
a) kompletnej instalacji sygnalizacji automatycznej pożaru SSP/SA
b) kompletnej instalacji oddymiania i klap przeciwpożarowych,
c) bram kurtynowych.

środa 01, czerwiec 2022
12. Przegląd, konserwacja i serwis agregatów prądotwórczychː a) model: FOGO, typ: FI 130 AG na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, b) model:GAPPA, typ:HPW – 120 kW na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

środa 04, maj 2022
11.Zakup i dostawa materiałów jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i aspiracyjno-próżniowego zamkniętego systemu do pobierania krwi dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części.

środa 27, kwiecień 2022
9. Wykonanie kontroli jednorocznej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych oraz kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przewodów kominowych budynków przynależnych do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 3 części.

wtorek 12, kwiecień 2022
8. Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

poniedziałek 21, marzec 2022
7. Zakup i dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

 

Poprzedni wpis Następny wpis