Przebudowa i modernizacja kotłowni

Postępowania do 130 tyś.zł


 
Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu realizuje zadanie pn.:
 
Przebudowa i modernizacja kotłowni w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu do wymagań Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.
 
Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
 

Dotacja celowa: 100 000,00 zł

Całkowita wartość: 130 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wymianę kotła grzewczego wraz z częściową modernizacją instalacji przyłączeniowej w kotłowni zasilającej budynki na terenie Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Jaworzu przy ul.Słonecznej 83, w których prowadzona jest działalność lecznicza, pomocnicza i administracyjna.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę grudnia 2023 r.

Załączniki:

obraz-1