Informacje ogólne

Informacje ogólne

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej szkoły podstawowej oraz liceum zapewnia: 

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
43 – 430 Skoczów, ul. Mickiewicza 12
tel. 33/853 30 48,  33/479 33 49
mail: sekretariat@zss.skoczow.pl
www.zss.skoczow.pl
Dyrektor – mgr Krzysztof Kusiński
Wicedyrektor – mgr Marzena Smela
marzena.smela@zss.skoczow.pl

Oddział Szkolny w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym
Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu

43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 142
tel.33/488 17 76, 33/817 21 66 wew. 409
e-mail: zpzw@onet.pl

Kierownik zespołu pozalekcyjnego – mgr Anna Smolec

Nadrzędnym celem Szkoły jest oddziaływanie terapeutyczne, którego pożądanym efektem jest minimalizacja skutków pobytu dziecka w Szpitalu oraz readaptacja uczniów w szkołach
macierzystych i w środowisku rówieśniczym.