Terapia Zajęciowa Odział Dzieci i Młodzieży

Terapia Zajęciowa Odział Dzieci i Młodzieży

Podstawowym zadaniem terapii zajęciowej dzieci jest doskonalenie nowych umiejętności obejmujących aktywność fizyczną i poznawczą, zwiększanie ich samodzielności i zabawy w grupie rówieśniczej.

Potrzeba podejmowania określonych działań z zakresu terapii zajęciowej wynika z fizycznych
i psychicznych dysfunkcji, np.

 • u dzieci z zaburzoną motoryką małą praca ukierunkowana jest na poprawę chwytu i funkcji ręki, poprzez udział w zajęciach i wykonywanie odpowiednich ruchów, ze zwróceniem uwagi na koordynację ruchów i ich dokładność,
 • u dzieci z upośledzoną motoryką dużą zajęcia ukierunkowane są na poprawę równowagę oraz na utrzymywanie poprawnej pozycji podczas pracy,
 • w przypadku zaburzeń społecznych udział w zajęciach ma na celu poprawiać zaufanie i wzajemny szacunek, ze zwróceniem uwagi na współpracę w grupie i z terapeutą,
 • w sytuacji braku podstawowych umiejętności życiowych, konieczne są zajęcia skierowane na samoobsługę oraz przygotowywanie i spożywanie posiłków,
 • u osób z zaburzeniami poznawczymi korzystne są wszelkie formy nauki i gier, doskonalące sposób myślenia i umiejętności utrzymania i koncentrowania uwagi, wykorzystujące wyobraźnię i promujące twórczą kreatywność.

Wszystkie zajęcia uwzględniają wiek rozwojowy dziecka.

Organizacja zajęć skupia się na naturalnych predyspozycjach i tendencjach do zabawy, wzbogaca się ją
o poprawnie dobrane elementy nauki i pracy, wykorzystując:

 • arteterapię – terapię przez sztukę,
 • ergoterapię – rozwijanie poprzez wykonywaną pracę,
 • estetoterapię – kontakt z naturą,
 • socjoterapię – rozwijanie kompetencji interpersonalnych,
 • dogoterapię – kontakt z psem,
 • pedagogikę zabawy, elementy SI, Weroniki Sherborne, muzykoterapię, „masażyki” relaksacyjne.

Prowadzona terapia zajęciowa w Oddziale:

 • wspomaga rehabilitację,
 • uwzględnia wiek rozwojowy dziecka,
 • wzbogaca doznania sensoryczne,
 • wzmaga aktywność oraz rozwija inwencję i twórcze działania dziecka,
 • zwiększa aktywność z wykorzystaniem niezbędnych pomocy ortopedycznych,
 • eliminuje niepożądane zachowania,
 • uruchamia pozytywne myślenie,
 • służy usamodzielnieniu dziecka.