Zajęcia wychowawcze

Postępowania do 130 tyś.zł

Zajęcia wychowawcze

Zajęcia wychowawcze

Oprócz zajęć lekcyjnych proponujemy dzieciom i młodzieży pozalekcyjne zajęcia wychowawcze. Zajęcia dają możliwość wszechstronnego i społecznego rozwoju Aktywizując dzieci na wielu obszarach rozwijamy ich zainteresowania
i uzdolnienia. Zajęcia wychowawcze są lubianą formą spędzania czasu w szpitalu. Nauczyciele – wychowawcy wyzwalają swobodną twórczość dziecka i rozwijają zdolność kreatywnego myślenia, stosując ciekawe i nowoczesne metody pracy.
Najczęściej stosowane formy pracy pozalekcyjnej:
  • spacery, gry i zabawy na powietrzu
  • zajęcia: plastyczne, czytelnicze, teatralne, wokalno-muzyczne
  • zajęcia przybliżające kulturę śląska cieszyńskiego i walory Jaworza
  • imprezy i konkursy dostosowane do wieku i możliwości wychowanków
  • odrabianie lekcji.
Zajęcia wychowawcze organizowane są codziennie, również w okresie ferii szkolnych i dni wolnych od nauki.
Poprzedni wpis Następny wpis