INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Postępowania do 130 tyś.zł

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

W związku z funkcjonowaniem w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 przeprowadza się cykliczną ocenę Wykonawców.

Celem przeprowadzenia oceny jest zapewnienie odpowiednich warunków współpracy
i komunikacji pomiędzy Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu a Wykonawcami.

Wykonawcy, którzy chcą zapoznać się z wynikami oceny mogą uzyskać informację od Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością pod nr tel. 33 817 21 66 wew. 511.