REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W ODDZIALE DZIENNYM

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W ODDZIALE DZIENNYM

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W ODDZIALE DZIENNYM

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W ODDZIALE DZIENNYM

BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY W JAWORZU

kontakt mail: kardiologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl

 

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w 2019 roku

 

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W ODDZIALE DZIENNYM

Rehabilitacja kardiologiczna w oddziale dziennym jest udzielana  świadczeniodawcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitacje w warunkach ambulatoryjnych i którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności świadczeniobiorcom po:

          ostrych stanach wieńcowych,

          plastyce naczyń wieńcowych,

          zabiegach kardiochirurgicznych,

          zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej,

          zaostrzeniach niewydolności serca.

 

Skierowanie jest wystawione przez lekarza:

?         Oddziału kardiologii,

?         Oddziału kardiochirurgii,

?         Oddziału chorób wewnętrznych,

?         Poradni kardiologicznej,

?         Poradni rehabilitacyjnej.

?         lub lekarza POZ (w tym wypadku skierowanie należy wystawić do Poradni Rehabilitacyjnej BZLR z adnotacją rehabilitacja kardiologiczna)

 

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, maksymalnie 24 osobodni w okresie 3 miesięcy.

 

Poprzedni wpis Następny wpis