Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY W JAWORZU

kontakt mail: kardiologia@rehabilitacja-jaworze.com.pl

 

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w 2019 roku

 

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH

Rozpoznanie zasadnicze ICD-10

I50.0 Niewydolność serca zastoinowa

I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa

I50.9 Niewydolność serca, nie określona

Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających (bypass)

Z95.2 Obecność protez zastawek serca

Z95.5 Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową

Skierowanie jest wystawiane przez lekarza:

  • Oddziału kardiologicznego.
  • Oddziału kardiochirurgicznego,
  • Oddziału chorób wewnętrznych.
  • Poradni kardiologicznej,
  • Poradni rehabilitacyjnej

Czas trwania

W zależności od rozpoznań towarzyszących: przyjęcie bezpośrednio po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby lub maksymalnie w ciągu 56 dni od wypisu, czas trwania maksymalnie od 3 do 5 tygodni.

 

 

Poprzedni wpis Następny wpis