Konkursy

Postępowania do 130 tyś.zł

26.01.2024

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Załączniki:

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

26.01.2024

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dorosłych  Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu.

Załączniki:

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

26.01.2024

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Załączniki:

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

26.01.2024

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Załączniki:

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

02.01.2024

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Załączniki:

Ogłoszenie

14.12.2023

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki
Długoterminowej w Jaworzu
ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych
w zakresie pełnienia kompleksowej opieki lekarskiej nad osobami leczonymi
w dniu powszednie a w szczególności: badania echokardiograficzne, próby
wysiłkowe, odczyt i interpretacja holterów, prowadzenie dokumentacji
medycznej w Beskidzkim Zespole Leczniczo – Rehabilitacyjnym Szpitalu
Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Załączniki:

Ogłoszenie

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik nr 1 do SWK

Załącznik nr 2 do SWK

Załącznik nr 3 do SWK

Załącznik nr 24 do SWK

Załącznik nr 1 do umowy

04.04.2023

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ogłasza

konkurs w zakresie pełnienia kompleksowej opieki lekarskiej w nocy oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy (dyżury lekarskie) oraz pełnienie kompleksowej opieki lekarskiej specjalisty rehabilitacji medycznej


28.03.2023

Dyrektor
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ogłasza

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia kompleksowej opieki lekarskiej specjalisty rehabilitacji medycznej