9. Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części.

Postępowania do 130 tyś.zł

9. Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części.

9. Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części.

Załączniki:

odpowiedź na zapytanie nr 6 na str

Załącznik nr 3B- spełnienie parametrów stanowiący cz. II

modyfikacja nr 3

odpowiedź na zapytanie nr 5 na str

Załącznik nr 3D- spełnienie parametrów stanowiący cz. IV – po modyfikacji nr 2

modyfikacja nr 2

odpowiedź na zapytania na str

odpowiedź na zapytania na str

Załącznik nr 3D- spełnienie parametrów stanowiący cz. IV – po modyfikacji nr 1

modyfikacja nr 1

modyfikacja nr 1

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4E do ZO – wzór umowy – cz. V

Załącznik nr 4D do ZO – wzór umowy – cz. IV

Załącznik nr 4C do ZO – wzór umowy – cz. III

Załącznik nr 4B do ZO – wzór umowy – cz. II

Załącznik nr 4A do ZO – wzór umowy – cz. I

Załącznik nr 3E- spełnienie parametrów stanowiący cz. V

Załącznik nr 3D- spełnienie parametrów stanowiący cz. IV

Załącznik nr 3C- spełnienie parametrów stanowiący cz. III

Załącznik nr 3B- spełnienie parametrów stanowiący cz. II

Załącznik nr 3A- spełnienie parametrów stanowiący cz. I

Załącznik nr 2E do ZO – formularz asorymentowo-cenowy cz. V

Załącznik nr 2D do ZO – formularz asorymentowo-cenowy cz. IV

Załącznik nr 2C do ZO – formularz asorymentowo-cenowy cz. III

Załącznik nr 2B do ZO – formularz asorymentowo-cenowy cz. II

Załącznik nr 2A do ZO – formularz asorymentowo-cenowy cz. I

Załącznik nr 1 do ZO – formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do ZO INFORMACJA ODO kontrahent

Poprzedni wpis Następny wpis