1. Zakup i dostawa probówek i odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części.

Postępowania do 130 tyś.zł