1. Zakup i dostawa probówek i odczynników laboratoryjnych

1. Zakup i dostawa probówek i odczynników laboratoryjnych

1. Zakup i dostawa probówek i odczynników laboratoryjnych

1. Zakup i dostawa probówek i odczynników laboratoryjnych

dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 6 części:

  • część I – zakup i dostawa odczynników do koagulologii,
  • część II – zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do aparatu jonoselektywnego,
  • część III – zakup i dostawa odczynników do morfologii,
  • część IV – zakup i dostawa odczynników do biochemii oraz probówki,
  • cześć V – zakup i dostawa probówek jednorazowych,
  • część VI – zakup i dostawa odczynników do gazometru.
Poprzedni wpis Następny wpis