4.Zakup i dostawa ciekłego azotu medycznego, tlenu medycznego, sprężonego powietrza oraz gazów technicznych i acetylenu wraz z dzierżawą butli i odpowietrzaczy dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, z podziałem na 3 części.

4.Zakup i dostawa ciekłego azotu medycznego, tlenu medycznego, sprężonego powietrza…